Om Lundell och Zetterberg

Lundell & Zetterbergs historia i korthet

4 Oktober 1859
Carl-Fredrik Zetterberg får tillstånd av Stockholms handels- och ekonomikollegium att bedriva svarverirörelse samt handel med trä och sandpapper i lokal på Baggensgatan 9 i Gamla stan.
1 Oktober 1864
Gustav Alfred Lundell upptas som kompanjon i firman som får namnet Lundell & Zetterberg. Herrarna satsar 350 SEK vardera och syftet med firman är att idka cigarrhandel och handelstobaksvaror. Adressen är fortfarande Baggensgatan 9.
1 September 1866
Lundell & Zetterbergs syfte (affärsidé) ändras till att omfatta handel med utlänska träslag, slippapper och andra förnödenheter för träarbete. Detta år flyttar bolaget till Skomakaregatan 32. Det visar sig att tobaksrörelsen inte är lönsam utan kompanjonerna hittar nischen trä, kanske via tobaksrörelsens cigarrlådor.
1872
Verksamheten går bra och rörelsen behöver större lokaler, varför den flyttar till en fastighet intill Skomakargatan 30. Rörelsen är fortfarande enbart en butik.
1873
G.A Lundell avlider och efterträds av sin bror AxelConrad Lundell.
1875
Lundell & Zetterberg erhåller sin första beslagsagentur, ”Deutsche Holzschraubverband” Verksamheten är nu inriktad på trä och beslag (smide). Basen är butiken men order tas även utanför Stockholm.
1890
Mauritz Björklund anställs som LZ:s förste resande säljare. Grosshandelsepoken inleds på allvar.
1891
Nils Hansson anställs som resande i smidesvaror. Nils Hansson blir med tiden chef för smidesavdelningen och en föregångsman i beslagsbrachen. Han kom att arbeta inom företaget mer än 50 år.
1892
Axel C.Lundell avlider och efter en tid köper familjen Zetterberg alla aktier (andelar).
1899
LZ köper fastigheten på Ragnvaldsgatan och bolaget flyttar dit. Familjen Zetterberg har också sin privatbostad i fastigheten. Epoken Gamla staden är därmed slut.
1900
Butiken på Mäster Samuelsgata 21 öppnas. Den butiken tar över butikstradisionen från Gamla stan, men blir en renodlad smides (beslags) butik. Ragnvaldsgatan blir trävarulager och huvudlager. C.F.Zetteberg är främst trävaruman.
1904
C.F.Zetterberg efterträds av sin son Carl-Erik Zetterberg
1907
Erik Lotén anställs och blir snart chef för butiken på Mäster Samuelsgatan. Hans syns till vänster på bilden i butiken från 1915. Erik Lotén avgick med pension 1964 efter 57 års tjänst i bolaget.
1908
Lundell & Zetterberg presenterar sin fösta beslagskatalog.
1910-talet
Få noteringar finns. Sannorlikt arbetar man troget men har naturligtvis känningar av 1:a världskriget 1914-1918.
1924
LZ:s lager och butik flyttar åter igen. Denna gång till Tjärhovsgatan 25-31.
1934
Åke Rehnbäck anställs som säljare på trävaruavdelningen. Åke Rehnbäck blir en mycket stark medarbetare i LZ. Han utvecklar företaget mot möbelindustrin och blir 1939 chef och disponent för trävaruavdelningen. Rehnbäck kvarstod i denna befattning ända tills trävaruavdelningen såldes 1977.
1937
Tor Lövén anställs i LZ. Tor Lövén är den andre av LZ:s ”tunga” medarbetare och utsågs till chef och disponent för smidesavdelningen 1939. Liksom Åke Rehnbäck kvarstod han i bolaget till sin pensionering och blev en märkesman för bolaget och i branchen. Tor Lövén introducerade italienska beslag i Sverige och lärde sig italienska.
1939
Lundell & Zetterberg omvandlas till aktiebolag med namnet AB Lundell & Zetterberg. Fredrik A. Zetterberg blir verkställande directör med Åke Rehnberg och Tor Lövén som disponenter, d v s chefer för varsin affärsdrivande enhet.
1939 - 1945
2:a världskriget påverkar LZ främst genom att trävaror inte längre kan importeras. Bolaget får därför livnära sig så gott det går på Svenska beslag och lim.
1945
Trävaruavdelningen öppnar på nytt igen.
1947
LZ köper fastigheter på Katrinebergsvägen 11 – 13 på Liljeholmen och flyttar huvudkontoret och lager dit.
1954
Trävaruavdelningen upplever sitt toppår och LZ har en gyllende period under 50 -talet.
1962
Butiken på Mäster Samuelsgatan flyttar den 2 Januari till Birger Jarlsgatan 43. Arbe Boman utses till butikschef. Arne anställdes 1955 och avgick med pension 1993, men fortsatte att periodvis arbeta i butiken fram till 2002.
1968
LZ öppnar ny butik på Östgötagatan. Butiken får mer karaktär av proffsbutik.
1972
LZ öppnar butik i Göteborg.
1973
Fredrik A. Zetterberg har  varit sjuk en tid och avgår som VD och efterträds av Tor Lövén.
1977
Under 1970-talet får LZ det motigt och man säljer 1977 trävaruavdelningen till Fanérkompaniet. I detta bolag finns avdelningen fortfarande kvar.
1978
Tor Lövén avgår som VD och efterträds av Hans Sachs. Samtidigt säljs fastigheten på Liljeholmen och bolaget flyttar till hyrda lokaler i Luma området på Lumavägen 6 i södra Hammarbyhamnen. Proffsbutiken på Östgötagatan stängs och flyttar till Lumavägen.
1980
Runo Svärd utses till ny VD. Samtidigt lämnar Ulf och Inga-Lill Zetterberg företaget som anställda. Carl Zetterberg hade redan tidigare lämnat med trävaruavdelningen. Epoken Zetterberg närmar sig därmed sitt slut i och med att släkten inte längre arbetar i bolaget.
1985
LZ köper bordregeltillverkaren Gustav Karlsson i Hjo och startar Lundell & Zetterberg OY, Seinäjoki i Finland. Personalen inklusive VD Runo Svärd köper 33% av aktierna i AB Lundell & Zetterberg.
1986
Bertil H. Sjöholm väljs till ny ordförande i LZ:s styrelse.
1989
Bertil H. Sjöholm köper familjen Zetterbergs resterande aktier i LZ och blir majoritetsägare. Epoken Zetterberg är därmed slut efter 125 år med 4 generationer arbetande och verkande u företaget. Butiken i Göteborg avvecklas och läggs ner.
1990
Egon Ådin köper personalens aktier i LZ. Runo Svärd avlider sommaren 1990 och Bertil H. Sjöholm tillträder som VD. Egon Ådin  blir styrelseordförande.
1994
LZ köper fastigheten på Huddingevägen 113 (nuv. Lindetorpsvägen 23-25) och flyttar proffsbutiken, lager och huvudkontor dit under sommaren 1994.
2ooo
LZ öppnar åter butik i Göteborg på Kaserntorget.
2oo1
LZ  köper Hjopress AB i Hjo och lägger samman det med Gustav Karlsson Hjo AB. Det sammalslagna företaget får namnet Lundell & Zetterberg i Hjo AB. LZ flyttar proffsbutiken till Bolindenvägen 12A. Samtidigt bryts företaget ned i resultatenheterna ”Industri grosshandel” (med dotterbolaget Lundel & Zetterberg OY och Lundell & Zetterberg AS), ”Inred återförsäljargrosshandel”, ”Verkstadsrörelse LZ HJO AB” samt ”Butikerna” (Stockholm City. Johanneshov och Göteborgs-butiken).
2oo4
Efter två kämpiga år går bolaget åter med vinst och fyller 140 år den 1 oktober.